“ابن‌سعد با سند خود از محمد بصری نقل می‌کند که گفت:

امام حسین(علیه‌السلام) در قنوت وتر خود می‌فرمود: «بارالها! حقّا که تو (همه را) می‌بینی و دیده نمی‌شوی، و تو در چشم‌انداز برین (قیّومیّت) هستی و بازگشت همه به سوی توست، و آخرت و دنیا از آن توست؛ بارالها! از اینکه (سرانجام) خوار و رسوا شویم به تو پناه می‌بریم.»قال بن‌سعد: أخبرنا سعید بن منصور، عن جریر بن عبدالحمید، عن منصور، عن محمد بن أبی‌محمد البصری، قال:

کان الحسین‌بن علی[علیهماالسلام] یقول فی وتره:

«اَللّهُمَّ إنَّکَ تَری وَ لاتُری، وَ أنتَ بِالمَنظَر ِ الأعلی، [وَ إنَّ إلَیکَ الرُّجعی]، وَ إنَّ لَکَ الآخِرَةَ وَ الأوُلی، اَللّهُمَّ إنّا نَعوُذُ بِکَ مِن أن نَذِلَّ وَ نَخزی».”